Eenvoudiger kunnen we het niet zeggen: Uw lead levert op! Kiest u voor korting of gaat u lekker uit eten?

foodiesfeed.com_fork-and-steak-knife2Vectus Lease vindt het belangrijk en natuurlijk ook leuk om een goede relatie met haar klanten te hebben. Of u nu 1 of meer auto’s via ons in uw wagenpark hebt rijden, wij doen altijd weer ons best u persoonlijk, duidelijk, pro-actief en flexibel van dienst te zijn.

Wij hebben de ambitie te groeien en daar vragen we uw hulp bij. Enthousiaste klanten bevelen ons al regelmatig aan bij vrienden en zakelijke bekenden. Wij willen u daar de komende 3 maanden graag onze waardering voor tonen in de vorm van een fee. U staat vast in contact met eigenaren, wagenparkbeheerders of HR managers van andere bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van leaseauto’s.

Als wij dankzij uw tussenkomst aan tafel mogen bij één van uw contacten voor een gesprek over de leasemogelijkheden bij die organisatie dan mag u kiezen uit € 100,- korting op uw volgende leasetermijn of lekker uit eten met uw partner, collega, vriend of vriendin met een restaurantcheque ter waarde van € 100,- op zak.

Heeft u een lead voor ons om een afspraak mee te maken? U mag deze telefonisch of via onderstaand contactformulier aan ons doorgeven. Bij voorbaat alvast hartelijk dank en graag tot horens!

Namens het Vectus Lease team,

Marcel Voskuilen

 

Actievoorwaarden ‘Uw lead levert op’
 1. De Actie ‘Uw lead levert op’ (hierna: de Actie) wordt uitgeschreven door: Vectus Lease B.V., kantoorhoudende aan Rhoneweg 16, 1043 AH, Amsterdam (hierna: Vectus Lease).
 2. De Actie houdt in: een bestaande klant van Vectus Lease (i.e. bedrijf/contactpersoon met een getekende overeenkomst voor 1 of meerdere leaseauto’s – hierna: de Deelnemer) ontvangt eenmalig € 100,- korting op het leasetarief of een restaurantcheque twv € 100,- (hierna: de Fee) als deze (aantoonbaar) een afspraak bij een prospect met leaseauto potentie (= een Lead) voor Vectus Lease aanbrengt.
 3. Een Deelnemer mag afzien van het aannemen van de Fee, ondanks het aanbrengen van 1 of meerdere Leads. Vectus Lease mag afzien van het uitkeren van de Fee wanneer de prospect de afspraak definitief afzegt en/of er geen leaseauto potentie blijkt te zijn na het bezoeken van de prospect.
 4. Onder een nieuwe lead wordt verstaan: afspraak met een beslissings- en/of tekenbevoegde contactpersoon vwb het wagenpark bij een bedrijf dat op dit moment of in het recente verleden (afgelopen 5 jaar) geen overeenkomst heeft afgesloten met Vectus Lease.
 5. De Deelnemer ontvangt de Fee voor maximaal twee nieuwe Leads (maximale waarde: € 200,-).
 6. De Fee wordt, afhankelijk van de keuze van de Deelnemer, uitgekeerd nadat Vectus Lease het bezoek aan de prospect heeft gebracht.
 7. De looptijd van de Actie is drie maanden. Vectus Lease heeft de ingangsdatum bepaald op 23 mei 2016. Derhalve eindigt deze Actie voor het aanbrengen van Leads op 22 augustus 2016. Gesprekken met Leads kunnen gepland worden tot een maand na het aanbrengen van een Lead.
 8. Vectus Lease behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen eenzijdig te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen.
 9. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie (zoals onder meer maar niet beperkt tot fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie) kunnen door Vectus Lease van deelname worden uitgesloten.
 10. Vectus Lease is niet verantwoordelijk voor eventuele typ- en/of drukfouten in deze voorwaarden.
 11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Vectus Lease.
 12. Vectus Lease is niet aansprakelijk voor eventuele fiscale consequenties van de Actie voor de Deelnemer.
 13. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.